Sprawy frankowe

Niespełna 20 lat temu rynek podbiły pozornie atrakcyjne dla konsumentów kredyty frankowe. Z założenia i obietnic miały one gwarantować stały poziom oprocentowania, ponieważ frank szwajcarski uznawany był wówczas za najbardziej stabilną walutę. Kredyty obsługiwane były jednak w złotówkach, a frank służył jedynie za wyznacznik waloryzacji. Problem jednak polega na tym, że banki wykorzystały swoją uprzywilejowaną pozycję, w jakiej postawiły je nieszczelne przepisy polskiego prawa. W efekcie klienci stanęli przed wizją niemożności spłacenia kredytu pomimo regularnego uiszczania rat. Jako adwokat zajmuję się sprawami frankowymi, uwalniając Klientów od niekorzystnych zapisów umowy podpisanej przed laty.

Kancelaria dla frankowiczów

Większość umów dotyczących kredytów frankowych była wadliwa, ponieważ nie zawierała uczciwych, przejrzystych ani precyzyjnych zapisów określających sposób dokonywania waloryzacji. Co zaś najbardziej znamienne, banki niejako same wyznaczały kurs franka, nie sugerując się nawet kursami publikowanymi przez NBP. Takie nieuczciwe dla konsumentów warunki umowy spotykają się ze stanowczym uznaniem za niedozwolone, co w ogromnej większości skutkuje unieważnieniem umowy frankowej i koniecznością zwrotu przez bank środków, jakie otrzymał on od klienta.

Adwokatjachim – Wsparcie przy sprawach frankowych

W kancelarii dla frankowiczów oferuję kompleksową pomoc adwokata, dążąc do całkowitego stwierdzenia nieważności całej umowy. W imieniu moich Mocodawców dowodzę w trakcie postępowania, że klauzule przeliczeniowe stanowiły główne świadczenie zawarte w umowie i usunięcie tych konkretnych warunków spowodowałoby niemożność dalszego wykonywania umowy. Wykazanie tych okoliczności w sądzie prowadzi do unieważnienia kredytu we frankach i jest dla Klientów rozwiązaniem szczególnie korzystnym. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów dotyczących Państwa umowy.