Prawo Administracyjne

Kancelaria Adwokacka Maciej Jachim udzieli Państwu profesjonalnego wsparcia w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego w tym:

  • sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
  • sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentowaniu Klientów przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi
  • i wielu innych