Dla przedsiębiorcy

Kancelaria Adwokacka Maciej Jachim oferuje profesjonalną pomoc prawną dla przedsiębiorców we wszystkich aspektach prowadzenia działalności, zarówno przy realizacji konkretnych zleceń jak i w ramach stałej obsługi prawnej. Współpraca w ramach stałej obsługi prawnej niesie za sobą wiele korzyści tj. przede wszystkim stałe zaangażowanie adwokatów we wszystkie aspekty prowadzonej przez Klienta działalności, znajomość profilu ich firmy i stały, ciągły kontakt z adwokatem. W ten sposób przedsiębiorca jest w stanie wiele kwestii niejasnych czy problematycznych rozwiązać „u źródła” i w ten sposób uniknąć wielu ewentualnych problemów, które przy skomplikowanym polskim systemie prawnym są nieodłączną częścią prowadzenia poważnej firmy. W ramach pomocy prawnej dla przedsiębiorców Kancelaria oferuje m.in.:

 • Profesjonalną, szybką i skuteczną windykację należności, również przy pomocy e-pozwów oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • Prowadzenie spraw na etapie egzekucji komorniczej, współpraca z komornikami
 • Opracowanie i analizę umów i opinii prawnych, prowadzenie negocjacji w imieniu przedsiębiorcy
 • Reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych na terenie całej Polski
 • Pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Obsługę związaną z wewnętrzną organizacją spółek – zgromadzenia wspólników, posiedzenia rady nadzorczej, zarządu etc.
 • Przygotowanie i prowadzenie spraw o uchylenie uchwały spółki, stwierdzenie nieważności uchwały spółki etc.
 • Doradztwo w zakresie doboru najkorzystniejszej formy prowadzenia danej działalności
 • Rozwiązywanie bieżących problemów prawnych
 • Pomoc w zakresie wszelkich kwestii na linii pracodawca – pracownik (sporządzanie umów o pracę i prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę, reprezentacja w sporach z pracownikami, negocjowanie warunków ugody, opracowanie regulaminu pracy, pomoc w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Pracy etc).
 • Opracowywanie regulaminów sklepów internetowych
 • I wiele innych