Adwokat: Rzeszów. Sprawy karne

Klientom z Rzeszowa oferujemy pomoc w sprawach karnych. Jako adwokaci reprezentujemy Klientów przed organami postępowania zarówno w postępowaniu przygotowawczym (prokuratura, policja), jak i przed właściwym sądem. W razie konieczności jesteśmy gotowi dotrzeć też w inny rejon Polski.

W zakresie naszych działań znajduje się m.in. obrona osób podejrzanych oraz oskarżonych — zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i podczas całego procesu. Nasze zaangażowanie i pomoc już na początku mogą zaowocować uzyskaniem dobrego, satysfakcjonującego dla Klienta wyniku. W ramach postępowania przygotowawczego i sądowego możemy pomóc w zakresie:

 • uzyskania postanowienia umarzającego postępowanie bądź wyroku uniewinniającego,
 • przedstawienia stosownych wniosków dowodowych,
 • podjęcia negocjacji z organami ścigania w celu uzyskania korzystnego wyniku postępowania, złagodzenia kary
 • i wiele innych.

Dobry adwokat — reprezentowanie Klientów z Rzeszowa

Jesteśmy do dyspozycji Klientów z Rzeszowa nie tylko w momencie już toczącej się sprawy, ale też na samym jej początku, który obejmuje stresującą sytuację przesłuchania. To ważne, aby na tym etapie mieć u boku dobrego adwokata, który doradzi, jaką linię obrony przyjąć, aby nie przekreślić szans na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku sprawy. Nasze usługi oferujemy zarówno na terenie Rzeszowa, jak i innych miast. Dobro Klienta to nasz najwyższy priorytet, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania przyniosły oczekiwany rezultat. Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych związanych m.in. z:

 • zabójstwami,
 • wypadkami komunikacyjnymi
 • nieumyślnym spowodowaniem śmierci lub uszczerbku na zdrowiu,
 • prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających
 • bójkami i pobiciami,
 • nieudzieleniem pomocy,
 • znęcaniem, kradzieżami, rozbojami,
 • groźbami karalnymi itp.

Prawo Karne

W ramach pomocy z zakresu prawa karnego Kancelaria zapewnia profesjonalną:

 • obronę oskarżonych i obwinionych we wszystkich sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych;
 • pomoc w trakcie postępowania przygotowawczego – uczestnictwo w przesłuchaniach na policji i w prokuraturze,
 • obronę przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzanie środków odwoławczych – apelacji, kasacji, zażaleń na tymczasowe aresztowanie etc.
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji, jako oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, pomoc w uzyskaniu roszczeń w postępowaniu karnym, sporządzanie zażaleń na postanowienia o umorzeniu lub odmowie wszczęcia śledztwa
 • sporządzaniem subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • pomoc osobom skazanym – wyrok łączny, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, przerwa w karze, zawieszenie wykonania kary, wniosek o dozór elektroniczny etc.
 • i wiele innych