Prawo Cywilne

W ramach szeroko pojętego prawa cywilnego kancelaria zajmuje się m.in.:

  • sprawami o zapłatę, windykacją należności
  • sporządzaniem i analizą umów cywilnoprawnych
  • sprawami o ochronę dóbr osobistych i wszelkich roszczeń z tym związanych
  • sporami wynikającymi z umów
  • sporządzeniem tzw. skargi pauliańskiej
  • pomocą w odwołaniu darowizny
  • sprawami z zakresu prawa rzeczowego – m.in. zasiedzenie, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, ochrona i zniesienie służebności
  • sprawami z zakresu ochrony własności i ochrony posiadania – m.in. powództwa o wydanie rzeczy, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie dalszych naruszeń, zniesienie współwłasności
  • sprawami spadkowymi m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe
  • i wiele innych